Neurologie Lidická s.r.o.
Kdo jsme

MUDr.Petra Praksová, Ph.D. 

-vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně 

-13 let pracovala ve Fakultní nemocnici Brno v ambulantním i lůžkovém provozu, pečovala tak o pacienty s širokým spektrem neurologických diagnóz 

- věnovala se specializované péči u pacientů s roztroušenou sklerózou v rámci RS centra FN Brno 

- při svém postgraduálním doktorandském studiu se věnovala tématu imunologie roztroušené sklerózy a jejího ovlivnění léčbou 

- publikovala v řadě odborných zahraničních i místních odborných časopisech 

- zabývala se i peroperační monitorací evokovaných potenciálů zejména při operacích pacientů se skoliózou v rámci spolupráce s Ortopedickou klinikou FN Brno  

MUDr.Lívia Machová 

  • spolupracující lékařka 
  • dlouhodobě se věnuje terapii akupunkturou, elektroakupunkturou, laserem, biolampou